Bolagsstämma

Årsstämman 2019 är planerad att hållas i Göteborg tisdagen den 7 maj 2019

Aktieägare som önskar anmäla ärende till årsstämman 2019 kan kontakta valberedningen senast den 15 januari 2019 genom att maila till valberedningen@momentgroup.com.

Klicka här för att läsa om valberedningen

 

Årsstämman 2018 hölls den 8 maj i Kungsportshuset i Göteborg

Klicka här och läs om årsstämman 2018

 

Tidigare stämmor

Nedan återfinns handlingar från tidigare stämmor.