Bolagsstämma

Årsstämman hölls den 10 maj 2022 och nedan återfinns en kommuniké samt protokoll och bilagor från stämman.

 


Nästa årsstämma kommer preliminärt att hållas i maj 2023 och datum meddelas längre fram.

 

Nedan finns protokoll och bilagor från de stämmor som genomförts sedan 2016.