Bolagsstämma

Nästa årsstämma kommer preliminärt att hållas i Göteborg den 5 maj 2020. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman.

Valberedningen – offentliggjord den 24 september 2019 – utgörs av följande ledamöter:

Bo Wallblom (företräder Wallblomgruppen och Bo Wallblom)
Kenneth Engström (företräder Engströms trä i Brynje AB och Kenneth Engström)
Patrik Gustavsson (företräder Jan Löngårdh)
Jan Friedman (styrelseordförande i Moment Group AB)

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att maila till valberedningen@momentgroup.com.

 


Senaste årsstämman i Moment Group hölls på Lisebergsteatern i Göteborg den 7 maj 2019.

För att läsa all dokumentation både före och efter årsstämman 2019 – klicka här.

 

Tidigare stämmor

Nedan återfinns handlingar från tidigare stämmor.