Anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till MOMENT GROUP AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via internet genom att klicka här eller per telefon 08-402 92 27.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGSSIDAN