Konvertering av teckningsoptioner

Konvertering av teckningsoptioner sker med fördel under nedan angivna perioder 2021 – 2024

Det är bolagets önskemål att konvertering av teckningsoptioner till aktier skall försöka hållas till fyra perioder per år (förutom under 2024 då konvertering kan ske under två perioder). Begränsningen i antalet perioder är i syfte att hålla nere såväl kostnader som administration kopplade till respektive emission samt att underlätta för optionsinnehavarna genom en tydlig och effektiv process.

Perioderna infaller efter att respektive delårsrapport/bokslutskommuniké har publicerats och varje period är 14 dagar lång (se nedan).

Begäran om aktieteckning sker genom att anmälningssedeln som återfinns längre ner skickas till emissionsinstitutet på info@aqurat.se samt att betalning sker enligt instruktionerna.

Konverteringsperioder maj 2021 till och med april 2024

7 maj – 21 maj 2021
2 augusti – 16 augusti 2021
1 november – 15 november 2021
14 februari – 28 februari 2022
2 maj – 16 maj 2022
1 augusti – 15 augusti 2022
31 oktober – 14 november 2022
13 februari – 27 februari 2023
1 maj – 15 maj 2023
31 juli – 14 augusti 2023
30 oktober – 13 november 2023
12 februari – 26 februari 2024
28 mars – 11 april 2024

 

Så här gör du för att konvertera teckningsoptionerna

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda anmälningssedeln nedan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

För att konvertera teckningsoptioner som finns i en depå eller KF eller på ett ISK ska du vända dig till din bank eller förvaltare för att få information om hur teckningen ska gå till. Notera att teckningen förutsätter att banken/förvaltaren kontaktas i god tid innan sista anmälningsdag.

Villkor för teckningsoptioner 2021-2024 Moment Group

Konvertering av teckningsoptioner sker under följande perioder 2021-2024

Anmälningssedel _Moment Group TO 3

 

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
info@aqurat.se
08-684 05 800
www.aqurat.se

Vid eventuella frågor kontakta info@aqurat.se eller Moment Group ekonomi@momentgroup.com.