Obligation

Moment Group AB meddelade den 23 mars 2018 att bolaget beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner SEK på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationerna handlas från den 22 maj 2018 på Nasdaq Stockholm.

Efterfrågan från investerare var mycket stor och obligationsemissionen tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 400 miljoner SEK och löper under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv. Emissionen genomfördes den 27 mars 2018.

Emissionslikviden avses användas för refinansiering samt i bolagets löpande verksamhet inklusive finansiering av förvärv. Carnegie Investment Bank har agerat Bookrunner i obligationsemissionen.

Nasdaq Stockholm godkände den 21 maj MOMENT GROUPs ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen var den 22 maj 2018.

Obligationen handlas med kortnamnet MOMT 001.

Sista handelsdag är den 18 mars 2021.

Länk till Nasdaqs sida om obligationen

För fullständiga villkor läs dokumentet nedan:

Terms and Conditions_ obligation_Moment Group_mars 2018

Finansinspektionen godkände den 18 maj nedan prospekt och Moment Group har ansökt om notering av obligationerna vid Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm.

Bond Prospekt Moment Group AB 18 maj 2018

Beslut prospekt Moment Group AB FI Dnr 18-7984

2018-05-21 MOMENT GROUP AB (publ) noterar företagsobligationer på Nasdaq Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef

josefin.dalum@momentgroup.com
Mobil:0703-94 80 92