Obligationen

AKTUELLA VILLKOR FÖR OBLIGATIONEN DATERADE 20 DECEMBER 2023

UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 20 DECEMBER 2023

Intertrust (Sweden) AB (”Agenten”) har den 20 december 2023 bekräftat att villkoren för ikraftträdandet av ändringarna i Moment Group AB:s (”Moment Group” eller ”Bolaget”) utestående seniora säkerställda obligationslån om upp till 200 miljoner kronor med förfallodag den 28 mars 2024, noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) (”Obligationen”), enligt det skriftliga förfarandet som initierades den 16 november 2023, har uppfyllts.

2023-12-20 Villkoren för ikraftträdande av ändringarna avseende Moment Groups obligationslån har uppfyllts

Moment Group – Amended and restated terms and conditions 20 Dec 2023

Styrelsemöte protokoll 12 december 2023 – per capsulam – signerat

2023-12-12 Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren

2023-11-16 Moment Group inleder ett skriftligt förfarane avseende ändringar av villkor för bolagets obligationslån

Notice of written procedure for secured floating rate notes issued by Moment Group AB_16 Nov 2023

 


TIDIGARE VILLKOR FÖR OBLIGATIONEN DATERADE 29 MARS 2021

2023-05-10 Teckningskurs för TO 3 har fastställts till 5,332 SEK per aktie omräknat efter fastställt beslut om sammanläggning av aktie

Amended and restated terms and conditions_29 March 2021

KONVERTRING AV TECKNINGSOPTIONERNA

 


UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN 21 JANUARI 2021

Den 21 december 2020 offentliggjorde Moment Group att agenten, på begäran av Moment Group, kallat till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) (”Obligationen”) och där bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen för Obligationen. Det skriftliga förfarandet har idag, den 21 januari 2021, löpt ut och Moment Group får meddela att bolaget erhållit tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna för godkännande av den föreslagna villkorsändringen.   

2021-01-21 Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationslån

Minutes written procedure Moment Group AB_21 Jan 2021

2020-12-21 Moment Group kallar till möte med obligationsinnehavarna

Notice of written procedure for senior unsecured floating rate bonds issued by Moment Group AB_vers. 21 Dec 2020

 


UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN 28 OKTOBER 2020

Den 2 oktober 2020 offentliggjorde Moment Group att agenten, på begäran av Moment Group, kallat till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) (”Obligationen”) och där bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen för Obligationen. Det skriftliga förfarandet har idag, den 28 oktober 2020, löpt ut och Moment Group får meddela att bolaget inte erhållit tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna för godkännande av den föreslagna villkorsändringen.

Klicka på länken för att läsa hela pressmeddelandet

2020-10-28 Moment Group erhåller inte tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna

UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN 2 OKTOBER 2020

Moment Group kallar till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande avseende villkoren för bolagets obligationslån som ett led i det intensiva arbete som pågår med att säkra likviditeten i närtid och finansieringen på lång sikt

Bolaget meddelade den 18 september 2020 att Moment Groups likviditet påverkats negativt av den pågående coronapandemin (Covid-19) och att ett intensivt arbete pågår för att säkra likviditeten i närtid samt finansieringen på längre sikt. Bolaget har som en del i detta arbete idag, genom agenten, kallat till ett möte med obligationsinnehavarna genom ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) (”Obligationen”). Bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen om 400 miljoner kronor för Obligationen.

Klicka på länkarna nedan för att läsa all dokumentation:

2020-10-02 Moment Group kallar till möte med obligationsinnehavarna

Notice of written procedure_bonds issued by Moment Group_2 Oct 2020

 


UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN 21 APRIL 2020

Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationer

På begäran av Moment Group kallade agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Förfarandet har nu löpt ut och Moment Group har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av villkorsändringen.

Läs samtliga pressmeddelanden genom att klicka på länkarna nedan.

2020-04-21 Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren

2020-03-24 Moment Group arbetar löpande med att stärka bolagets likviditet och minska kostnadsbasen

Notice of written procedure for senior unsecured floating rate bonds issued by Moment Group AB_24 March 2020

 


Moment Group AB meddelade den 23 mars 2018 att bolaget beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner SEK på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationerna handlas från den 22 maj 2018 på Nasdaq Stockholm.

Efterfrågan från investerare var mycket stor och obligationsemissionen tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 400 miljoner SEK och löper under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv. Emissionen genomfördes den 27 mars 2018.

Emissionslikviden avses användas för refinansiering samt i bolagets löpande verksamhet inklusive finansiering av förvärv. Carnegie Investment Bank har agerat Bookrunner i obligationsemissionen.

Nasdaq Stockholm godkände den 21 maj MOMENT GROUPs ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen var den 22 maj 2018.

Obligationen handlas med kortnamnet MOMT 001.

Sista handelsdag är den 18 mars 2021.

Länk till Nasdaqs sida om obligationen

För fullständiga villkor läs dokumentet nedan:

Amended and restated terms and conditions_April 2020

Terms and Conditions_ obligation_Moment Group_mars 2018

Finansinspektionen godkände den 18 maj nedan prospekt och Moment Group har ansökt om notering av obligationerna vid Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm.

Bond Prospekt Moment Group AB 18 maj 2018

Beslut prospekt Moment Group AB FI Dnr 18-7984

2018-05-21 MOMENT GROUP AB (publ) noterar företagsobligationer på Nasdaq Stockholm