Spridningsemission 27 nov – 9 dec 2018

Spridningsemissionen i MOMENT GROUP AB (publ) (”Moment Group” eller ”Bolaget”) som Moment Group offentliggjorde den 27 november 2018 och som avslutades den 9 december 2018 (”Emissionen”) tillför Bolaget ca 10 miljoner kronor (före emissionskostnader) och ca 300 nya aktieägare. Emissionen riktades till allmänheten i Sverige och blev inte fulltecknad. Priset per aktie i emissionen fastställdes till 20,45 kronor vilket är åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 27 november – 7 december 2018.

2018-12-28 Ökat antal aktier och röster i Moment Group AB

2018-12-11 Moment Group offentliggör utfallet i spridningsemission

Läs hela pressmeddelandet här

Klicka här och läs: Moment Group Aktieprospekt 12 oktober 2018