Aktieägarprogram

Moment Group är en underhållande aktie med ett aktieägarprogram för den som har 1000 aktier eller fler. Tanken med aktieägarprogrammet är att aktieägarna ska få en närmare inblick i de olika verksamheterna och en nära relation till koncernen.

Därför kan man som medlem få ta del av erbjudanden kring koncernens produktioner i form av möjligheter till biljetter till utvalda smygpremiärer samtidigt som man hålls uppdaterad med aktuell information om bolagets verksamhet.

Fler än 700 personer är med i Moment Group aktieägarprogram och är du ännu inte medlem men äger fler än 1000 aktier – anmäl dig genom att maila till info@momentgroup.com – ange namn, adress, mailadress samt antal aktier.