Aktieägare

Moment Group har fler än 2 900 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 30 september 2019.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:

* inklusive ägande via bolag
** inklusive närståendes ägande
*** inklusive ägande via dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen

De tio största ägarna
WALLBLOMGRUPPEN*** 6 571 878 aktier 24,34 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB*** 4 297 500 aktier 15,92%
LÖNGÅRDH, JAN 1 017 000 aktier 3,77 %
GERHARDSSON, STEFAN* 903 224 aktier 3,35 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 807 853 aktier 2,99 %
PETERSSON, THOMAS* 767 740 aktier 2,84 %
WERNHOFF, TOMAS 750 000 aktier 2,78 %
TF GROUP SCANDINAVIA AB 569 225 aktier 2,11 %
CLASSON, KRISTER* 565 966 aktier 2,10 %
ANDERSSON, JAN** 502 067 aktier 1,86 %