Aktieägare

Moment Group har fler än 2700 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 30 april 2019.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:

* inklusive ägande via bolag
** inklusive närståendes ägande
*** inklusive ägande via dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen

De tio största ägarna
WALLBLOMGRUPPEN*** 3 548 843 aktier 23,66 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB*** 2 387 500 aktier 15,92%
GERHARDSSON, STEFAN* 849 900 aktier 5,67 %
CLASSON, KRISTER* 565 966 aktier 3,77 %
LÖNGÅRDH, JAN 565 000 aktier 3,77 %
PETERSSON, THOMAS* 503 100 aktier 3,35 %
ANDERSSON, JAN** 501 267 aktier 3,34 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 350 149 aktier 2,33%
ANDERSSON, BO 296 966 aktier 1,98 %
LUNDAHL, HANS 275 923 aktier 1,84 %