Aktieägare

Moment Group har närmare 11 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 31 oktober 2023.

Totalt antal aktier och röster uppgår till 22 599 860  st.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:


* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd

De tio största ägarna
GELBA MANAGEMENT AB 5 127 315 aktier 22,69 %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS*** 3 258 118 aktier 14,42 %
LESLEY INVEST* 2 847 811 aktier 12,60 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* 1 910 852 aktier 8,46 %
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY*** 1 010 790 aktier 4,47 %
LUNDSTRÖM, ROLF 300 000 aktier 1,33 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 299 382 aktier 1,32 %
SKANDIA FONDER 183 000 aktier 0,81 %
ANDERSSON, JAN** 178 697 aktier 0,79 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING 141 385 aktier 0,63 %