Aktieägare

Moment Group har fler än 14 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 31 december 2021.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:


* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd

Totalt antal aktier och röster i Moment Group per den 31 december 2021 var 451 577 890 st.

De tio största ägarna
GELBA MANAGEMENT AB 86 404 504 aktier 19,13 %
LESLEY INVEST* 56 956 253 aktier 12,61 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* 38 217 051 aktier 8,46 %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS*** 35 749 864 aktier 7,92 %
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY*** 20 104 390 aktier 4,45 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 7 526 523 aktier 1,67 %
ÅLANDSBANKEN ABP 5 103 247 aktier 1,13 %
SKANDIA FONDER 3 709 574 aktier 0,82 %
ANDERSSON, JAN** 3 573 947 aktier 0,79 %
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 3 475 605 aktier 0,77 %