Aktieägare

Moment Group har närmare 12 500 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 28 april 2023.

Totalt antal aktier och röster uppgår till 451 997 205 st.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:


* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd

De tio största ägarna
GELBA MANAGEMENT AB 102 546 308 aktier 22,69 %
LESLEY INVEST* 56 956 253 aktier 12,60 %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS*** 45 838 8216aktier 10,14 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* 38 217 051 aktier 8,46 %
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY*** 20 195 810 aktier 4,47 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 6 776 334 aktier 1,50 %
LUNDSTRÖM, ROLF 6 000 000 aktier 1,33 %
SKANDIA FONDER 3 660 004 aktier 0,81 %
ANDERSSON, JAN** 3 573 947 aktier 0,79 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING 3 345 013 aktier 0,74 %