Aktieägare

Moment Group har fler än 2 600 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 28 december 2018.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:

* inklusive ägande via bolag
** inklusive närståendes ägande
*** inklusive ägande via dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen

De tio största ägarna
WALLBLOMGRUPPEN*** 3 548 843 aktier 23,66 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB*** 2 383 750 aktier 15,89%
GERHARDSSON, STEFAN* 848 900 aktier 5,66 %
CLASSON, KRISTER* 565 966 aktier 3,77 %
LÖNGÅRDH, JAN 565 000 aktier 3,77 %
PETERSSON, THOMAS* 503 100 aktier 3,35 %
ANDERSSON, JAN** 501 267 aktier 3,34 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 338 042 aktier 2,25%
LUNDAHL, HANS 304 500 aktier 2,03 %
ANDERSSON, BO 296 966 aktier 1,98 %