Aktieägare

Moment Group har fler än 14 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 31 maj 2022.

Totalt antal aktier och röster uppgår till 451 997 205 st.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:


* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd

 

De tio största ägarna
GELBA MANAGEMENT AB 92 732 746 aktier 20,52 %
LESLEY INVEST* 56 956 253 aktier 12,60 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* 38 217 051 aktier 8,46 %
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS*** 35 749 864 aktier 7,91 %
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY*** 19 945 810 aktier 4,41 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 8 817 639 aktier 1,95 %
ÅLANDSBANKEN ABP 5 103 247 aktier 1,13 %
SKANDIA FONDER 3 709 574 aktier 0,82 %
ANDERSSON, JAN** 3 573 947 aktier 0,79 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING 3 537 409 aktier 0,78 %