Aktieägare

Moment Group har närmare 2700 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 28 februari 2019.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:

* inklusive ägande via bolag
** inklusive närståendes ägande
*** inklusive ägande via dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen

De tio största ägarna
WALLBLOMGRUPPEN*** 3 548 843 aktier 23,66 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB*** 2 387 500 aktier 15,92%
GERHARDSSON, STEFAN* 849 900 aktier 5,67 %
CLASSON, KRISTER* 565 966 aktier 3,77 %
LÖNGÅRDH, JAN 565 000 aktier 3,77 %
PETERSSON, THOMAS* 503 100 aktier 3,35 %
ANDERSSON, JAN** 501 267 aktier 3,34 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 342 280 aktier 2,28%
ANDERSSON, BO 296 966 aktier 1,98 %
LUNDAHL, HANS 275 923 aktier 1,84 %