Aktieägare

Moment Group har närmare 10 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 28 mars 2024.

Totalt antal aktier och röster uppgår till 24 967 088 st.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:


* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd

De tio största ägarna
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*** 5 906 493 aktier 23,66 %
GELBA MANAGEMENT AB 5 127 315 aktier 20,54%
LESLEY INVEST* 2 847 811 aktier 11,41 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* 1 968 031 aktier 7,88 %
CLEARSTREAM BANKING S.A.*** 1 010 661 aktier 4,05 %
ROLF LUNDSTRÖM 300 000 aktier 1,20 %
AVANZA PENSION 271 669 aktier 1,09 %
JANNE ANDERSSON** 174 575 aktier 0,70 %
COELI ASSET MANAGEMENT AB 150 000 aktier 0,50 %
SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB 133 033 aktier 0,53 %