Aktieägare

Moment Group har närmare 2 500 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.

Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 30 november 2018.

Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:

* inklusive ägande via bolag
** inklusive närståendes ägande
*** inklusive ägande via dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen

De tio största ägarna
WALLBLOMGRUPPEN*** 3 548 843 aktier 24,44 %
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB*** 2 358 750 aktier 16,24 %
GERHARDSSON, STEFAN* 848 900 aktier 5,85 %
CLASSON, KRISTER* 565 966 aktier 3,90 %
LÖNGÅRDH, JAN 565 000 aktier 3,89 %
PETERSSON, THOMAS* 503 100 aktier 3,46 %
ANDERSSON, JAN** 501 267 aktier 3,45 %
LUNDAHL, HANS 304 500 aktier 2,10 %
ANDERSSON, BO 296 966 aktier 2,04 %
PROTECTOR FORSIKRING ASA 252 780 aktier 1,74 %