Aktien | Aktieägare | Obligation

Moment Groups aktie handlas sedan den 18 oktober 2018 på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Tidigare fanns aktien på Nasdaq First North Premier på Stockholms-börsen sedan 21 december 2015 och dessförinnan på Nasdaq First North sedan 2006. Under de första åren handlades aktien under namnet 2Entertain för att i juni 2010 byta namn till 2E Group.

Den 2 mars 2017 bytte bolaget namn till Moment Group och kortnamnet på börsen är MOMENT.

På ABG/Introduce.se finner du oberoende analyser, intervjuer och annan finansiell information om Moment Group.

 

Klicka här för att läsa mer

Moment Group AB aktiekurs