Aktien | Aktieägare | Obligation

Moment Groups aktie handlas sedan den 18 oktober 2018 på Nasdaq Stockholm, Main Market med kortnamnet MOMENT.

Moment Group AB aktiekurs