Investor relations

Välkommen till Moment Groups investerarsidor. Här publiceras löpande finansiell information såsom delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden. Du finner också en prenumerationstjänst för offentliggjord information. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Malmö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Här presenterar Martin du Hane, Group CEO, koncernens DE nya finansiella målen i november 2023.

 


Martin du Hane
Group CEO & Group CFO
Martin.duHane@momentgroup.com

 

 

Ia_narmare_karolinas
Ia Lindahl Idborg
Head of Communication @ IR
ia.lindahl@momentgroup.com