Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för dotterbolagen.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till VD/Koncernchef. Koncernledningen består av nio personer  och förutom VD/Koncernchef återfinns här Group CFO, HR-chef, Kommunikationschef, CIO samt respektive dotterbolags VD.

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
JANNE_KVADRAT150
Janne Andersson
Affärsområdeschef Live Entertainment
VD 2Entertain
janne.andersson@2entertain.com
Josefin Dalum
Group CFO
josefin.dalum@momentgroup.com
Ida Forsén
HR chef
ida.forsen@momentgroup.com
Ia Lindahl Idborg
Kommunikationschef/IR
ia.lindahl@momentgroup.com
Conny Lingmerth
VD Hansen
conny.lingmerth@hansen.se
Eva Persson
Affärsområdeschef Venues
VD Wallmans Group
eva.persson@wallmansgroup.com
Andy Pimmeshofer
VD Minnesota Communication
andy.pimmeshofer@minnesota.se
Josef Wellmarker
CIO
josef.wellmarker@momentgroup.com